adviesbureau-omega-1.jpg adviesbureau-omega-2.jpg adviesbureau-omega-3.jpg adviesbureau-omega-4.jpg

adviesbureau-omega-1.jpg

adviesbureau-omega-2.jpg

adviesbureau-omega-3.jpg

adviesbureau-omega-4.jpg

Producten

Adviesbureau Omega is gespecialiseerd in het geven van onafhankelijk advies voor gebouwde parkeervoorzieningen en in de bemiddeling van parkeervastgoed.

Duurzame mobiliteit is zonder goede parkeervoorzieningen niet mogelijk. Er zijn vele parkeeroplossingen, adviesbureau Omega kent er maar één, de duurzaamste.

Wij ondersteunen dit proces door onderzoek en adviserig middels het bepalen van:

1)     Omvang maatgevende parkeerbehoefte(opstellen parkeerbalans);
2)     Verschijningsvorm (ondergronds, op het dak, volautomatisch);
3)     Exploitatie (waardebepaling, beheer);
4)     Bemiddeling in parkeervastgoed (koop, verkoop, huren of verhuren).

 SPECIFIEKE DESKUNDIGHEID

 • Schetsontwerpen/massastudies parkeervoorzieningen.
 • Exploitatie en beheer van gebouwde parkeervoorzieningenen waardebepaling bij aan- en/of verkoop of verhuur.
 • Haalbaarheidstudies.
 • Analyse parkeerbehoefte op gebouw- of gebiedsniveau.
 • Mechanisch parkeren.
 • Opstellen Programma van Eisen parkeervoorzieningen.
 • Toetsen en beoordelen van ontwerpen van parkeervoorzieningen.
 • Inpassing en kostenraming van parkeervoorziening in bestaand gebouw.

QUICKSCAN

Voordat er sprake is van een concreet project kunnen door middel van een Quickscan eenvoudig en zonder grote investeringen de mogelijkheden en actuele situatie bekeken worden, aangevuld met een scherpe analyse en helder advies. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat in een zo vroeg mogelijk stadium overzicht ontstaat en de juiste keuzen gemaakt kunnen worden. Doel van een Quickscan is dan ook het vaststellen van de probleemstelling. Door ons in een zo vroeg mogelijk stadium een Quickscan uit te laten voeren kan voorkomen worden dat te laat of achteraf geconstateerd moet worden dat de uitgangspunten fout waren.

Klik hier om een artikel over Quickscan te downloaden.

HAALBAARHEIDSANALYSE

Vaak ontbreekt het overzicht en inzicht om in de aanloop van een project verantwoord vast te kunnen stellen of sprake is van haalbaarheid. Dit kan op technisch gebied zijn maar ook financieel of organisatorisch. Wij beschikken over de kennis en expertise om voor u de haalbaarheid vast te stellen. Nadat alle beschikbare en relevante informatie is verzameld wordt deze systematisch geordend en getoetst aan de vigerende regelgeving en ervaringsgegevens uit vergelijkbare projecten. Het advies wordt vastgelegd in een korte en bondige rapportage. Aan de hand van de helder geformuleerde conclusies bent u in staat een verantwoord besluit nemen.

PROGRAMMA VAN EISEN

Hoe beter vooraf wordt bepaald waar een parkeervoorziening aan dient te voldoen, hoe beter deze uiteindelijk zal aansluiten aan de behoefte. Wij helpen u met het vaststellen van die eisen, ook de eisen waaraan u nog niet had gedacht. Aan de hand van uitgebreide checklisten en overzichten wordt op de aspecten geld, tijd, kwaliteit, informatie en organisatie in detail vastgesteld welke de specifieke eisen zijn. Het eindresultaat is een rapportage (Programma van Eisen) dat gebruikt kan worden voor:

 • Ontwerp;
 • Financiële overzichten;
 • Projectplan;
 • Aanbestedingen. 

PARKEERVASTGOED

De waarde bepaling van parkeervastgoed is een specialisme. Parkeervastgoed is namelijk niet alleen vastgoed waarvoor een waarde gegeven kan worden, parkeervastgoed is een bedrijf in de brede zin van het woord. De waarde bepaling, bemiddeling, aankoop of verhuur van parkeervastgoed vraagt om expertise. Door onze jarenlange ervaring op dit gebied voorzien wij in deze expertise. Door onze jarenlange ervaring op dit gebied voorzien wij in deze expertise en bieden een onafhankelijk advies.

BEGELEIDING BIJ (EUROPESE) AANBESTEDING

Bij automatische en traditionele parkeervoorzieningen gaat het veelal om grote investeringen en specialistisch werk. Een goede prijs/kwaliteit verhouding staat voorop en hierbij is de juiste keuze van leveranciers essentieel. Wij kennen de leveranciersmarkt met de bijbehorende specifieke kwaliteiten. Daarnaast heeft beschikken wij over een ruime ervaring met grote Europese aanbestedingen en beschikken wij over kennis van de actuele wettelijke regelgeving. Wij begeleiden opdrachtgevers zowel op deelaspecten van aanbestedingen als op complete trajecten.

PROJECTMANAGEMENT

Het is voor opdrachtgevers belangrijk dat de realisatie van een project goed verloopt. Als onderdeel van een groter bouwproject kan de bouw van een parkeervoorziening een cruciaal onderdeel in het budget en de planning zijn. Wij beschikken over ruime ervaring in projectmanagement en kunnen dit voor opdrachtgevers uitvoeren. Hierbij zorgen wij dat er een goede sturing plaatsvindt op geld, tijd en kwaliteit en dat de opdrachtgever goed wordt geïnformeerd over het verloop van het project. Door een onafhankelijke partij voor het projectmanagement in te zetten is de opdrachtgever verzekerd van deskundige ondersteuning en is niet afhankelijk van leveranciers.

 

Fotogallerij

Banner 1.png
Banner 2.png
Banner 3.png
Logo Onafhankelijk Adviesbureau Omega.gif
Omega anders denken over parkeren.png
 

Informatie

Wilt u meer informatie over Omega of over onze producten, of wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat dan uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.